CỔ PHIẾU LỚN- CƠ HỘI LỚN- TRẬN ĐÁNH LỚN

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam

XEM THÊM

Để quá trình hợp tác bền chặt và lâu dài, chúng tôi đặt ra các nguyên tắc về mối quan hệ với khách hàng mà chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ giúp khách hàng hiểu được cách làm việc mang tính quản trị của chúng tôi:

Chúng tôi nhìn nhận khách hàng như những đối tác dài hạn…

Xem thêm